Подання документів через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія»

Дія - Державні послуги онлайн

Відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 №1127 (надалі за текстом – Порядок), державна реєстрація прав може проводитися за заявою, поданою в електронній формі, в разі:

Для державної реєстрації прав заявник подає документи, необхідні для державної реєстрації прав, в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, крім наступних випадків:

Заява в електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри та за умови відсутності підстав для її неприйняття, передбачених законом.